قوانین

1. تمامی دوره ها شامل یک جلسه رایگان می باشند که در این جلسه پیش نمایشی از کل دوره ارائه می شود، کاربران عزیز می توانند این جلسه را مشاهده و سپس اقدام به ثبت نام در دوره کنند.

2. ثبت نام هایی که انجام می شوند در فاکتور هر ثبت نام شماره فاکتور ارائه می شود که برای پیگیری های بعدی باید این شماره فاکتور را به خاطر داشته باشید.

3. برای ثبت انتقادات و یا شکایات مربوط به خرید ها و استفاده از سایت می توانید از فرم تماس با ما استفاده کنید.