لیست دوره ها

دوره آموزش ASP.NET Core
دوره آموزش ASP.NET Core

در این دوره به آموزش ASP.NET Core برای مبتدیان می پردازیم و از نصب نرم افزارهای مورد نیاز شروع خواهیم کرد، در انتها پروژه ای برای مدیریت مشخصات فیلم ها خواهیم داشت.