در این مقاله میخواهیم ابزاری برای طراحی بانک اطلاعاتی به صورت آنلاین را بررسی کنیم