در این مقاله می خواهیم در زامارین فرمز شناسه دستگاه یا Device ID که برای هر دستگاه منحصر به فرد است را در دستگاه های اندروید اپل و ویندوز فون بدست بیاوریم.