در این مقاله با صفحه بندی لیست ویو در زامارین آشنا خواهیم شد، به این صورت که وقتی اسکرول به انتهای صفحه رسید اطلاعات صفحه جدید لود و نمایش داده شود.