اگر شما هم با زبان سی شارپ برنامه نویسی می کنید حتما از HttpClient بارها استفاده کرده اید.استفاده نادرست از HttpClient باعث ناپایداری نرم افزار شما می شود!