95،000 (5%)
در این جلسه به سوال "فریم ورک چیست؟" و "چرا از فریم ورک ها استفاده می کنیم" میپردازیم.

دوره آموزش ASP.NET Core MVC برای مبتدیان:

1. نصب نرم افزارهای مورد نیاز

2. کنترلرها

3. مدل و دیتابیس

4. ویو ها

5. کار با بانک اطلاعاتی

6. اکشن های کنترلر

7. افزودن قابلیت جست و جو

8. ویرایش مدل و اعمال تغییرات

9. اعتبارسنجی های مدل

مشخصات مدرس