What is framework and why use it

What is framework and why use it

در این مقاله قصد دارم مفهوم فریم ورک (Framework) را بررسی کنم و همینطور دلیل استفاده از فریم ورک را توضیح دهم.فریم ورک یک سری کدهای آماده زبان برنامه نویسی است که دارای قوانین مشخصی نیز هست.


نظرسنجی
میزان رضایت شما از امکانات و مقالات سایت
مجوزها
E Namad به پرداخت