در این مقاله قصد دارم مفهوم فریم ورک (Framework) را بررسی کنم و همینطور دلیل استفاده از فریم ورک را توضیح دهم.فریم ورک یک سری کدهای آماده زبان برنامه نویسی است که دارای قوانین مشخصی نیز هست.