برا ثبت نام در دوره جدید کلاس های آموزش برنامه نویسی جهاد دانشگاهی گرگان روی لینک زیر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه وارد شوید.

سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار کرد:آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار

سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار کرد:آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار

گروه مطلب : اخبار سایت
تاریخ ارسال : یکشنبه 1396/11/15

به  گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، اين دوره  پيرو تفاهمنامه همکاري معاونت آموزشي با مرکز تحقيقات و تعليمات، حفاظت فني و بهداشت کار وزارت به مدت 20 ساعت برگزار گرديد.
شايان ذکراست از آنجا که شرکت هاي پيمانکاري براي دريافت صلاحيت ايمني و شرکت در مناقصه ها به گواهينامه اين دوره نياز دارند، به فراگيران پس از آزمون پايان دوره گواهينامه مرکز تحقيقات و تعليمات،حفاظت فني و بهداشت کار اعطا خواهد شد.