درباره ما

برا ثبت نام در دوره جدید کلاس های آموزش برنامه نویسی جهاد دانشگاهی گرگان روی لینک زیر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه وارد شوید.

درباره ما


جهاددانشگاهی استان گلستان به عنوان بیست و نهمین واحد استانی، در 17 بهمن ماه 1388 افتتاح گردید. این واحد استانی همانند سایر واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اشتغال فعالیت می نماید. ستاد این واحد استانی در گرگان، ابتدای بهشت نهم، ضلع غربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مستقر می باشد.

بخش فرهنگی، علاوه بر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شعبة استانی مرکز افکار سنجی ایسپا و سازمان دانشجویان را نیز در بر گرفته است. سایر فعالیت های فرهنگی نیز تحت معاونت این حوزه انجام می پذیرد. ماٌموریت محوری بخش پژوهش براساس پتانسیل استان و بر روی کشت و فراوری گیاهان دارویی تدوین و تصویب شده و ساختار لازم از حیث نیروی انسانی و تجهیزاتی حول این محور شکل گرفته است. متناسب با این امر، توجه بر افزایش بهره وری در سایر محصولات کشاورزی، نگاه به بازار و استانداردهای مصرف و رعایت آن در عرضة محصولات مذکور از طریق پژوهش و ترویج، مدنظر می باشد. مجموعة آموزشی این واحد استانی نیز دارای دو بخش آموزشهای بلند مدت در قالب مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در گرگان و نیز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت درقالب مرکز شهرستانی در شهرهای گرگان و گنبد کاووس می باشد. مراکز اخیر با برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در جهت ارتقای توانمندی های مهارتی فراگیران گام برداشته، زمینه های موفقیت در کار و فراهم نمودن امکان اشتغال را برای ایشان مهیا می نمایند.